Rzeczoznawca Majątkowy Toruń

– nr uprawnień 4798

 

Iwona Małkiewicz tel. 607-392-305

 

Biegły Sądowy z listy Sądu Okręgowego we Włocławku

Członek Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Oferuję szacowanie wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynków mieszkalnych, letniskowych, gospodarczych, garaży; lokali mieszkalnych i użytkowych, rolnych, obiektów przemysłowych, komercyjnych, biurowych itp.

Sporządzam wyceny ogranicznych praw rzeczowych : użytkowania, służebności, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Określam wartość służebności przesyłu na nieruchomości.

Określam wartość przedsiębiorstw (w tym wartość majątku spółki oraz wartość udziałów). 

Wykonuję operaty szacunkowe dla potrzeb : podziału majątku, działu spadku, celów podatkowych, ubezpieczeniowych, dla potrzeb ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste itp.

Wycena nieruchomości w Toruniu

Określę wszelkie elementy, które wpływają na cenę nieruchomości – dzięki temu poznacie realną wartość rynkową swojego mieszkania, domu, czy innej nieruchomości