Oferta


Informacja
Usługi w zakresie szacowania nieruchomości są świadczone przez Rzeczoznawcę Majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego nr 4798, nadane w 2008 roku przez Ministerstwo Infrastruktury oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Pomagamy wycenić nieruchomość, aby dowiedzieli sie Państwo więcej na temat wartości własnego majątku oraz jakie kroki należy podjąć, aby zyskać na transakcjach kupna/sprzedaży.

Dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych gwarantujemy wiedzę niezbędną przy wycenie nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu !

 

Iwona Małkiewicz tel. 607-392-305

Rzeczoznawca Majątkowy

Biegły Sądowy z listy Sądu Okręgowego we Włocławku

Członek Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 

Wycena

 • gruntów niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży,
 • lokali mieszkalnych,
 • lokali użytkowych,
 • obiektów przemysłowych, komercyjnych, biurowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • określenie wartości służebności przesyłu na nieruchomości,
 • określenie wartości przedsiębiorstwa (w tym wartości majatku spółki oraz wartości udziałów),
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • określenie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku jego przekształcania w prawo własności,
 • analizy i opinie dla potrzeb indywidualnych inwestora.

 

Odbiorcy wycen

 • osoby fizyczne,
 • urzędy państwowe,
 • sądy,
 • banki,
 • przedsiębiorstwa.

 

Cele wycen

 • sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • ustalenia i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie opłat za dzierżawę, najem, trwały zarząd,
 • ustalenie opłat planistycznych.

 

Inne cele wycen

 • skarbowe,
 • ubezpieczeniowe,
 • podatkowe.