Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości


Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest uzasadniona w przypadku zmiany wartości rynkowej nieruchomości i może być wówczas dokonywana, nie częściej jednak niż raz na 3 lata.

    Przez wiele lat organy nie dokonywały aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, a użytkownicy wieczyści bez problemu regulowali te drobne niegdyś należności. Czasy się jednak zmieniają, a co za tym idzie, coraz głośniej o drastycznych podwyżkach ww. opłat. Nie należy się temu dziwić, gdyż opłaty z tytułu użytkowania wieczystego niekiedy nawet przez 10 lat nie podlegały aktualizacji. Stąd obecnie tak znaczny wzrost ich wysokości.

    Czy jednak za każdym razem musimy płacić aż tak wiele? Wycena wartości nieruchomości stanowiąca podstawę do aktualizacji opłaty rocznej powinna być zawsze dokonana z należytą starannością. Na wartość rynkową nieruchomości wpływa wiele czynników, które ją charakteryzują. Wiodące znaczenie ma przede wszystkim lokalizacja gruntu, jego sąsiedztwo, powierzchnia, kształt, rodzaj nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego itp. Można jedynie zakładać, że nieruchomości gruntowe położone w granicach jednego osiedla domów jednorodzinnych powinny uzyskiwać tę samą wartość za 1m². Ale nie zawsze! Zwykle nieruchomości o mniejszej powierzchni uzyskują wyższą wartość za 1m² i odwrotnie, im większa powierzchnia gruntu, tym wartość 1m² jest niższa. Z kolei lokalizacja w głębi osiedla mieszkalnego zapewnia spokój, ciszę, znaczną odległość od hałasu ulicznego, co korzystnie wpływa na wartość nieruchomości, z drugiej strony odległość tejże nieruchomości od przystanków komunikacji miejskiej, sklepów, punktów handlowo – usługowych, czy użyteczności publicznej jest już o wiele mniej korzystna. Kto lubi chodzić 1 km do najbliższego sklepiku spożywczego, lub brnąć z samego rana przez zaspy śnieżne do najbliższego przystanku autobusowego, oddalonego od domu położonego na granicy lasu o 2 km?  Ale jak to mówią, coś za coś.

Do każdej wyceny nieruchomości należy podchodzić indywidualnie i profesjonalnie. Dlatego też, jeżeli spotkali się Państwo ze znacznym wzrostem wartości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, radzę skontaktować się z rzeczoznawcą majątkowym, który w sposób rzetelny oszacuje wartość przedmiotowej nieruchomości i rozwieje narosłe wątpliwości.